Počet náprav v přívěsu – proč na něm záleží?

2024-04-03
Počet náprav v přívěsu – proč na něm záleží?

Nápravy přívěsu jsou součásti, které nesou hmotnost nákladu a zajišťují stabilitu přepravního vozidla při jízdě. Počet náprav přívěsu má významný vliv na jeho funkčnost. Čím více náprav, tím vyšší je celková přípustná hmotnost (CPH) přívěsu. To znamená, že přívěs může přepravovat větší náklad. Zjistěte více informací o úloze náprav v přívěsu.

Počet náprav přívěsu má velký význam pro jeho stabilitu a nosnost. Náprava je opěrným bodem vozidla a správně navržená konstrukce může výrazně zlepšit jízdní komfort a bezpečnost přepravovaného nákladu. Počet náprav na přívěsu má významný vliv na:

  • Celková povolená hmotnost (CPH) - obvykle čím více náprav, tím větší je CPH přívěsu.
  • Rozteč kol ovlivňuje stabilitu přívěsu při jízdě a také jeho manévrování.
  • Jízdní komfort - přívěsy s více nápravami jsou obvykle pohodlnější na řízení než jednonápravové přívěsy.

Jednonápravové, dvounápravové nebo vícenápravové přívěsy

Jednonápravové přívěsy se často volí pro přepravu menších nákladů s CPH, která nepřesahuje 750 kg. Jejich konstrukce je založena na jediném páru kol umístěném na jediné nápravě, která může být umístěna ve středu konstrukce, ale také blíže k zadnímu okraji. Důležité je, že jedinou nápravou je třeba chápat nápravu, která je od sousední nápravy vzdálená více než 1,8 m. Pokud je vzdálenost mezi sousedními nápravami menší nebo rovna 1,8 m, pak jsou tyto nápravy součástí skupiny náprav. Jednonápravové přívěsy jsou obvykle lehké a snadno ovladatelné. Jejich nízká hmotnost také často závisí na modelu přívěsu, tedy jeho konstrukci a doplňkové výbavě. Důležitou roli proto hrají parametry jako výška a dodatečné zesílení podlahy. Jejich podvozek je přizpůsoben menším hmotnostem a rozměrům přepravovaného nákladu. Jednonápravové přívěsy jsou ideální pro přepravu lehčích předmětů, jako je nábytek nebo elektronika. Důležité je, že řízení jedné nápravy je možné pro řidiče s řidičským oprávněním skupiny B.

V situacích, kdy plánujeme přepravu většího, specifického nákladu, jsou vhodnější dvounápravové, nebo vícenápravové přívěsy. Jejich konstrukce je založena na dvou a více nápravách, což zvyšuje nosnost a stabilitu vozidla. Pořízení vícenápravového přívěsu stojí za zvážení, pokud plánujete přepravu těžkého nábytku, stavební techniky nebo jiných těžších předmětů.

Další výhodou vícenápravových přívěsů je rovnoměrné rozložení zatížení na všechny nápravy, což se projevuje v lepší jízdní stabilitě a také ve vnímaném komfortu při jízdě s kompletní soupravou. To je důležité zejména při přepravě těžkých nákladů, kdy je rovnoměrné rozložení hmotnosti rozhodující pro bezpečnost silničního provozu. Počet náprav má samozřejmě vliv i na cenu přívěsu. Přívěsy s více nápravami bývají dražší než přívěsy s jednou nápravou.

Rozvor kol a funkčnost přívěsu

Jednou z klíčových otázek je také rozvor kol v přívěsu, který ovlivňuje způsob rozložení zátěže na jednotlivé nápravy. Čím větší je vzdálenost mezi nápravami, tím snazší je manévrování s přívěsem. To může být důležité v obtížných terénních podmínkách, například při odbočování v úzkých ulicích nebo manévrování na staveništi. Vhodný rozteč kol umožní plynulé a bezpečné projíždění zatáček, které je klíčové pro udržení plné kontroly nad vozidlem.

Je třeba také vědět, že počet náprav má vliv na opotřebení a výkon pneumatik. U jednonápravových přívěsů je zatížení soustředěno na jednu pneumatiku, což může vést k rychlejšímu opotřebení a nutnosti častější výměny pneumatik. U dvounápravových nebo vícenápravových přívěsů je zatížení rovnoměrně rozloženo, což má příznivý vliv na životnost pneumatik. To se následně projeví v nižších provozních nákladech a větší jistotě, že pneumatiky zvládnou nároky delších jízd.

Kdy stačí zakoupit jednonápravový přívěs a v jakých případech bude nutné objednat přívěs se dvěma a více nápravy?

Hmotnost přívěsu je jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru počtu náprav. Čím větší je hmotnost přívěsu, tím více náprav je potřeba k zajištění jeho stability. V jakých dalších případech bude nutné objednat přívěs se dvěma a více nápravami?

  • Větší zátěž. Pokud plánujeme přepravovat větší množství zboží s výraznou hmotností, často vyjádřenou v tunách, stojí za zvážení pořízení přívěsu se dvěma a více nápravami. Dvounápravové nebo vícenápravové přívěsy mají vyšší nosnost, což umožňuje bezpečnou přepravu těžších nákladů, například stavebních strojů nebo stavebních materiálů. V kontextu rozměrů přepravovaného nákladu je důležitý i počet náprav v přívěsu.
  • Stabilita na silnici. Počet náprav má přímý vliv na stabilitu vozidla při jízdě. Pro větší a těžší náklady zajišťují dvounápravové nebo vícenápravové přívěsy rovnoměrné rozložení hmotnosti, což se promítá do lepší stability na silnici. To je důležité zejména při zatáčení a manévrování v náročných terénních podmínkách.
  • Delší přívěsy. Pokud plánujete přepravu delších předmětů, jako jsou trubky nebo trámy, mohou být praktičtější dvounápravové přívěsy. Jejich konstrukce umožňuje lepší vyvážení a stabilitu při přepravě dlouhých předmětů.
  • Požadavky na řidičský průkaz. Přívěsy s více nápravami mají často vyšší přípustnou celkovou hmotnost, což může vyžadovat zvláštní řidičské oprávnění.

Suma sumárum, počet náprav přívěsu je jedním z nejdůležitějších parametrů, které je třeba při výběru přívěsu zohlednit. Ovlivňuje celkovou hmotnost přívěsu, rozvor kol a jízdní komfort.

Máte-li pochybnosti ohledně výběru počtu náprav v přívěsu, vyplatí se poradit se s odborníkem.

pixel