Choose your language
and country
Bulgarian
Czech
Danish
German
English
Spanish
Estonian
French
Italian
Lithuanian
Latvian
Dutch
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Slovak
Slovenian
Swedish
Ukrainian

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Unitrailer sp. z.o.o., NIP (DIČ): PL 5213739921, KRS: 0000624998 se sídlem: ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, Polsko, kontaktní údaje: unitrailer@unitrailer.cz, +420 234 261 990.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, resp. sídla podnikání (doručovací adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Osobní údaje, které vyplníte do formulářů dostupných na webových stránkách správce údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) nebo vznesení dotazu či poptávky související s činností společnosti (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo).

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na internetových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webové stránky.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

 • Řdného (bezvadného) poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy;

A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:

 • Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu uvedenou na webových stránkách správce údajů);
 • Personalizace a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, interních analýz zákaznické poptávky a cílení reklamy zpracovává správce údajů při využití cookies údaje o Vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu dostupného na liště cookies. Na základě sesbíraných dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci webových stránek.

A dále za účelem:

 • Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo.

Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, aj.).

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - k využívání poštovního systému edrone.me, který slouží k zasílání newsletteru, - Edrone Sp. z o.o. z o. o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: - výhradně pro marketingové účely a výhradně pro účely e-mailové, SMS nebo kampaně na sociálních sítích, kterou Správce spustil nebo uvedl pomocí Edrone.
  • Zajišťující marketingové služby.
 • Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:
  • Zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti.
  • Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.).
  • S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

Vaše práva

V souladu s nařízením máte právo na:

 • Přístup k osobním údajům;
 • Opravu osobních údajů;
 • Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 • Omezení zpracování;
 • Přenositelnost údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Cookies

Naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou cookies?

 • Pro zlepšení uživatelského komfortu návštěvníků a uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů používáme technologii cookies („cookies“). Cookies jsou miniaturní soubory, které váš prohlížeč uloží do vašeho počítače při vstupu na internetovou stránku, jež tuto technologii využívá. Cookies mimo jiné umožňují provozovateli internetových stránek odlišení vaší osoby od ostatních návštěvníků a uživatelů jeho internetových stránek.
 • Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?

 • Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
 • Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.
 • Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

 • Uchovávání údajů o volbách (resp. výběrech) uskutečněných návštěvníky a uživateli internetových stránek, jako například volbě jazyka nebo regionu atd („funkční cookies“),
 • shromažďování informací o tom, jak návštěvníci a uživatelé internetových stránek používají stránky, jako například které internetové stránky jsou navštěvovány nejčastěji. Tyto cookies se používají zejména pro vylepšení funkčnosti a funkcionality budoucích verzí internetových stránek („analytické cookies“),
 • reklamní a marketingové účely; tyto cookies se používají zejména k zajištění osobního (resp. personalizovaného) přístupu v oblasti reklamy a marketingu, využití je primárně pro zobrazení relevantní reklamy („marketingové cookies“). Pro tento typ reklam využíváme níže uvedené služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
  1. Google (AdSense, AdWords)
  2. Facebook (Facebook Pixel)

Chceme vám nabídnout co nejlepší možný servis, vyznat se v tom, co potřebujete a co hledáte.

Z tohoto důvodu přenášíme data o návštěvnosti zcela anonymizovaně do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Pro sledování kvality objednávek a nezávislé recenze přenášíme základní data o objednávce .

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Informace o souborech cookie používaných na webových stránkách a době jejich uložení jsou uvedeny v následující tabulce:

 • Funkční soubory cookie (nezbytné):
  • client4659.idosell.com:

   • prompt_token - ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie identifikuje zákazníka obchodu,
   • shop_monit_token - ukládá se po dobu 30 minut, soubor cookie identifikuje zákazníka obchodu,
   • lient - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie identifikuje přihlášeného zákazníka nebo nákupní košík nepřihlášeného zákazníka,
   • affiliate - ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie ukládá ID pobočky, ze které byl obchod navštíven,
   • ordersDocuments: Cookie ukládá informace o stavu tisku dokumentu,
   • __idsui - ukládá se po dobu 1095 dnů, soubor je nutný pro fungování tzv. lehkého přihlašování na webových stránkách,
   • __idsual - ukládá se po dobu 1095 dnů, soubor potřebný pro fungování tzv. lehkého přihlášení na webových stránkách,
   • __IAI_SRC - ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie ukládá pouze zdroj, z něhož byla webová stránka navštívena,
   • login: soubor cookie ukládá, zda se uživatel přihlásil na webové stránky,
   • CPA - ukládá se po dobu 28 dnů, soubor cookie obsahuje informace o proměnných programů CPA/CPS, kterých se webová stránka účastní,
   • __IAIRSABTVARIANT__ - ukládá se po dobu 30 dnů, cookie - identifikátor varianty pro A/B test a konfiguraci motoru IdoSell RS,
   • basket_id - ukládá se po dobu 365 dnů, cookie - identifikátor nákupního košíku uživatele webu, který je přiřazen po dobu trvání aktuální relace,
   • page_counter - ukládá se po dobu 1 dne, cookie - počítadlo navštívených stránek,
   • LANGID - ukládá se po dobu 180 dnů, soubor cookie uchovává informace o jazyce zvoleném uživatelem webových stránek,
   • REGID - ukládá se po dobu 180 dnů, soubor cookie ukládá informace o regionu uživatele webových stránek,
   • CURRID - ukládá se po dobu 180 dnů, soubor cookie ukládá informace o měně zvolené uživatelem webové stránky,
   • __IAIABT__ - ukládá se po dobu 30 dnů, soubor cookie ukládá ID A/B testu pro testování a zlepšování funkčnosti obchodu,
   • __IAIABTSHOP__ - ukládá se po dobu 30 dnů, soubor cookie ukládá ID obchodu, který se účastní A/B testu,
   • __IAIABTVARIANT__ - ukládá se po dobu 30 dnů, soubor cookie ukládá ID varianty, která byla vylosována v rámci aktuálního A/B testu,
   • toplayerwidgetcounter[] - soubor cookie ukládá počet zobrazení vyskakovacího okna,
   • samedayZipcode - ukládá se po dobu 90 dnů, cookie ukládá informace o poštovním směrovacím čísle uživatele webu, které je nutné k nabídce kurýrní služby SameDay,
   • applePayAvailability - ukládá se po dobu 30 dnů, soubor cookie ukládá informace o tom, zda je uživateli k dispozici platební metoda ApplePay,
   • paypalMerchant - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie ID účtu PayPal,
   • toplayerNextShowTime_: Cookie ukládá informace o čase, kdy se má zobrazit další vyskakovací zpráva,
   • discountCode_clicked - ukládá se po dobu 1 dne, cookie ukládá informace o uzavření aktivního seznamu slev,
   • freeeshipping_clicked - uloženo na 1 den, cookie Ukládá informaci o uzavření lišty s dopravou zdarma,
   • Redirection - ukládá se po dobu jednoho období cookie ukládá informaci o uzavření vyskakovacího okna informujícího o navrhovaném jazyce obchodu,
   • filterHidden - ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie pokud je kliknuto na možnost skrýt filtr pro zboží, uloží se informace o tom, který filtr má být při aktualizaci seznamu zboží skryt,
   • toplayerwidgetcounterclosedX_- ukládá se po dobu cookie uloží informaci o uzavření vyskakovacího okna,
   • cpa_currency - ukládá se po dobu 60 minut. Tento soubor cookie ukládá informace o měně pro programy CPA / CPS, kterých se webové stránky účastní,
   • basket_products_count - soubor cookie ukládá informace o počtu produktů v košíku,
   • wishes_products_count - soubor cookie ukládá informace o počtu produktů v seznamu oblíbených.

  • Soubory cookie poskytované společností IAI S.A.: iai_accounts_toplayer - ukládají se po dobu 30 dnů, cookie. Zajišťuje správné zobrazení vyskakovacího okna informujícího o přihlašovací službě IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/tysiace-gotowych-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w-innym-serwisie/),

   Soubory cookie poskytované společností IdoSell:

   • platform_id - soubor cookie ukládá, zda se webová stránka zobrazuje v mobilní aplikaci,
   • paypalAvailability_ - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie ukládá, zda je uživateli k dispozici platební metoda PayPal,
   • ck_cook - ukládá se po dobu 3 dnů, soubor cookie ukládá informace o tom, zda uživatel webu souhlasil s používáním souborů cookie.

   Soubory cookie poskytované službou IdoAccounts: accounts_terms: - soubor cookie uchovává informace o tom, zda uživatel souhlasil s používáním služby IdoAccounts po dobu 365 dnů,

   Soubory cookie poskytované společností Google: NID - ukládají se po dobu 180 dnů, soubory cookie (NID, ENID) se používají k zapamatování preferencí uživatele a dalších informací, jako je preferovaný jazyk, počet výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (např. 10 nebo 20) a zda si uživatel přeje mít aktivovaný filtr Google SafeSearch. Tento soubor cookie je rovněž nezbytný pro nabídku platební služby Google Pay.


   Soubory cookie poskytované službou Google reCAPTCHA:_GRECAPTCHA se ukládá po dobu 1095 dnů, soubor cookie je nastaven službou Google reCAPTCHA, která chrání naše webové stránky před nevyžádanými požadavky na kontaktních formulářích,

   Soubory cookie poskytované společností PayPal:

   • ts: Tento soubor cookie je obvykle poskytován společností PayPal a zajišťuje platební služby na webových stránkách,
   • ts_c - ukládá se po dobu 1095 dní, soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a používá se k prevenci podvodů,
   • x-pp-s - soubor cookie je obvykle poskytován společností PayPal a spravuje platební služby na webových stránkách,
   • enforce_policy - ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a podporuje platební služby na webových stránkách,
   • Tsrce - ukládá se po dobu 3 dnů, soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a spravuje platební služby na webových stránkách,
   • l7_az: 60 minut, soubor cookie je vyžadován pro funkci přihlášení PayPal na webových stránkách,
   • LANG - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a podporuje platební služby na webových stránkách,
   • Nsid - používá se v souvislosti s transakcemi na webových stránkách. Tento soubor cookie je vyžadován pro zabezpečené transakce.

 • Reklamní soubory cookie:
  • Soubory cookie poskytuje společnost SALESmanago:
   • smclient - ukládá se po dobu 365 dní, soubory cookie spojené s identifikovanými a sledovanými kontakty. Samotný soubor cookie neobsahuje žádné informace, které by umožnily identifikovat kontakty a například rozpoznat osobní údaje návštěvníka webových stránek. Spojení s kartou kontaktů je navázáno prostřednictvím systému SALESmanago,
   • Smuuid - soubor cookie se ukládá po dobu 3650 dnů a sleduje anonymní návštěvy, je přiřazen každé osobě, která navštíví webové stránky. Jedinečný identifikátor - samotný soubor cookie neobsahuje žádné identifikační údaje kontaktu a rozpoznává například osobní údaje návštěvníka webových stránek. Spojení s kontaktní kartou je vytvořeno v systému SALESmanago,
   • Smevent - ukládá soubor cookie přiřazený identifikovaným a sledovaným kontaktům po dobu 30 dnů. Soubor cookie obsahuje eventId přiřazené při nákupu košíku událostí a po zakoupení událostí se vymaže,
   • smform - ukládá se po dobu 365 dní, cookie zpracovává kontaktní formuláře a vyskakovací okna. Informace o chování formulářů a vyskakovacích oken - počet návštěv, časové razítko poslední návštěvy, informace o zavírání/minimalizaci vyskakovacích oken,
   • smg - ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie Identifikace uživatele. Náhodný identifikátor ve formátu UUID,
   • Smg - uloženo po dobu 365 dní, cookie Identifikuje uživatele - globální identifikátor pro celý systém. Náhodný identifikátor ve formátu UUID,
   • smvr - uchovává se po dobu 3650 dnů, soubor cookie uchovává informace o návštěvách (v kódování base64). Hodnoty v kódování base64,
   • smwp - ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie obsahuje informace o formulářích pro uzavření dohody o webovém push. Hodnoty true/false,
   • smrcrsaved - ukládá se po dobu 365 dní, cookie informace o tom, zda byl identifikátor podepsán v SALESmanago (zastaralé). Hodnota true/false,
   • smOViewsPopCap - ukládá se po dobu 1 dne, cookie ukládá informaci o omezení vyskakovacích oken. SM:X|, kde X je nahrazeno číslem,
   • smcfds - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie ukládá informace o formulářích zobrazených na stránce. Hodnoty v kódování Base64,
   • _smps - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie uchovává informace o formulářích zobrazených na stránce. Hodnoty v kódování Base64,
   • _smvs - ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie uchovává informace o formulářích zobrazených na stránce. Hodnoty jsou kódovány pomocí base64.
  • Soubory cookie poskytované společností Meta (Facebook):
   • fbsr_: Soubor cookie obsahuje podepsaný požadavek uživatele aplikace Facebook,
   • fbss_ - ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie sdílené relace společnosti Facebook,
   • fbs_ - je uložen po dobu 30 minut, sdílený soubor cookie relace společnosti Facebook,
   • Meta Pixel - je uložen po dobu 999 dní, Tracking Pixel.
    • Meta pixel je kód, který nám umožňuje měřit účinnost reklamy tím, že porozumíme činnostem uživatelů webových stránek a zajistíme, aby se reklamy obchodu zobrazovaly správným lidem.
     • _fbp - uloženo po dobu 90 dní, soubor cookie.
    • Tento soubor cookie se používá k vytváření uživatelských profilů a k co nejpřesnějšímu přizpůsobení reklamy profilu uživatele.
     • fr - uloženo po dobu 90 dnů, soubor cookie.
    • Soubor cookie slouží k vytváření uživatelských profilů a k co nejpřesnějšímu přizpůsobení reklamy profilu uživatele,
     • fr - uloženo po dobu 90 dnů, soubor cookie,
     • _fbc - uchovává se po dobu 730 dní, cookie - poslední návštěva obchodu,
     • sb - ukládá se po dobu 402 dnů, soubor cookie pomáhá identifikovat a použít další bezpečnostní opatření v případě, že se někdo pokusí neoprávněně získat přístup k vašemu účtu na Facebooku, např. zadáním náhodného hesla. Používá se také k ukládání informací, které umožňují Facebooku obnovit účet uživatele, pokud zapomněl své heslo, nebo k dodatečnému ověření, pokud existuje podezření, že se někdo do účtu naboural. Patří sem například soubory cookie "sb" a "dbln", které mohou bezpečně identifikovat prohlížeč uživatele,
     • usida: tento soubor cookie shromažďuje kombinaci prohlížeče uživatele a jedinečného identifikátoru, který se používá k přizpůsobení reklam uživateli,
     • wd - tento soubor cookie se ukládá po dobu 9 dnů a pomáhá směrovat provoz mezi servery a analyzovat rychlost načítání produktů Meta pro různé uživatele. Díky souborům cookie může společnost Meta také zaznamenávat poměr stran a rozměry obrazovky a oken uživatele a ví, zda má aktivovaný režim vysokého kontrastu, aby se webové stránky a aplikace zobrazovaly správně. Díky tomu může společnost Meta mimo jiné používat "dpr" a "wd", aby uživateli poskytla optimalizované nastavení obrazovky pro jeho zařízení,
     • locale - tento soubor cookie se ukládá po dobu 9 dnů a obsahuje polohu posledního uživatele přihlášeného do tohoto prohlížeče,
     • datr - ukládá se po dobu 7 dnů, cookie Účelem souboru cookie datr je identifikovat prohlížeč použitý k připojení ke službě Facebook bez ohledu na přihlášeného uživatele. Tento soubor cookie hraje důležitou roli ve funkcích zabezpečení a integrity stránky Facebook.
  • Soubory cookie client4659.idosell.com:
   • RSSID - ukládá se po dobu 180 dní, soubor cookie - ID uživatele IdoSell RS, používá se k zobrazování přizpůsobených doporučení produktů na webových stránkách,
   • __IAIRSUSER__ se ukládá po dobu 60 minut, cookie - ID uživatele IdoSell RS, slouží k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webových stránkách, __IAIRSUSER__ se ukládá po dobu 60 minut, cookie - ID uživatele IdoSell RS, slouží k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webových stránkách.
  • Soubory cookie Photoslurp: ps_analytics, ukládá se po dobu 29 dnů, soubor cookie sleduje, které fotografie nebo galerie si uživatel prohlížel. Tyto informace se používají pro marketingové účely.
  • Soubory cookie Google Ads:
   • _gcl_au - ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie používaný službou Google AdSense k experimentování s výkonem reklam na webových stránkách, které využívají jejich služby,
   • FPAU - ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie, který shromažďuje informace o uživatelích a jejich aktivitách na webových stránkách prostřednictvím vložených prvků pro účely analýzy a podávání zpráv,
   • FPGCLAW - ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie, který obsahuje informace o uživatelích související s kampaní,
   • FPGCLGB ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie obsahuje informace o uživateli související s kampaní,
   • _gcl_gb - ukládá se po dobu 90 dnů, soubor cookie obsahuje informace o uživateli související s kampaní,
   • _gac_gb_ <> uložen po dobu 90 dnů, cookie obsahuje informace o uživateli související s kampaní,
   • _gcl_aw - uloženo po dobu 90 dnů, soubor cookie obsahuje informace o uživateli související s kampaní,
   • IDE: ukládá se po dobu 730 dní, soubor cookie se používá k zobrazování reklam Google na stránkách, které nejsou součástí Google,
   • 1P_JAR: ukládá se po dobu 30 dnů, soubor cookie se používá ke shromažďování statistik webových stránek a sledování míry konverze. Nastavuje jedinečný identifikátor pro ukládání vašich preferencí a dalších informací, jako jsou statistiky webových stránek a sledování míry konverze,
   • test_cookie: ukládá se po dobu 1 dne; soubor cookie slouží k testování, zda je ve vašem prohlížeči aktivováno oprávnění k nastavování souborů cookie,
   • AEC: ukládá se po dobu 138 dnů; soubory cookie zabraňují škodlivým webovým stránkám, aby pracovaly jménem uživatele bez jeho vědomí,
   • APISID se ukládá po dobu 193 dnů; soubor cookie se ukládá do počítače, aby zůstal připojen k vašemu účtu Google, když znovu navštívíte jeho služby. Dokud zůstáváte v této aktivní relaci a používáte doplňky na jiných webových stránkách, například na našich, bude společnost Google tyto soubory cookie používat ke zlepšení uživatelského komfortu,
   • CONSENT uložen po dobu 559 dní, cookie tento soubor cookie je uložen ve vašem počítači za účelem zachování spojení s vaším účtem Google při opětovné návštěvě služeb Google. Dokud zůstáváte v této aktivní relaci a používáte doplňky na jiných webových stránkách, například na našich, bude společnost Google tyto soubory cookie používat ke zlepšení uživatelského komfortu,
   • DSID: ukládá se po dobu 10 dnů. Soubor cookie DSID se používá k identifikaci vás jako přihlášeného uživatele na webových stránkách jiných než Google a k zapamatování, zda jste souhlasili s personalizovanou reklamou,
   • OTZ: soubor cookie se ukládá po dobu 23 dnů a slouží k zapamatování preferencí uživatele a dalších informací, jako je preferovaný jazyk, počet výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (např. 10 nebo 20) a zda si uživatel přeje mít aktivovaný filtr Google SafeSearch,
   • SEARCH_SAMESITE se ukládá po dobu 176 dnů, soubor cookie umožňuje serverům snížit riziko útoků CSRF a úniku informací tím, že zajistí, aby byl tento soubor cookie odesílán pouze pro požadavky pocházející ze stejné registrované domény,
   • SIDCC se ukládá po dobu 393 dnů, soubor cookie načítá určité nástroje od společnosti Google a ukládá preference, například počet výsledků vyhledávání na stránce nebo aktivaci filtru SafeSearch. Přizpůsobuje reklamy, které se zobrazují ve vyhledávání Google,
   • SSID po dobu 393 dní, soubor cookie je uložen ve vašem počítači, aby zůstal připojen k vašemu účtu Google, když znovu navštívíte jeho služby. Dokud zůstáváte v této aktivní relaci a používáte doplňky na jiných webových stránkách, například na našich, bude společnost Google tyto soubory cookie používat ke zlepšení vašeho zážitku.
   • Tyto soubory cookie se ukládají po dobu 730 dnů a slouží k poskytování reklam přizpůsobených vám a vašim zájmům.
  • Soubory cookie poskytované službou Google Analytics: Tento soubor cookie se používá k poskytování reklam nebo retargetingu.
 • Analytické soubory cookie:
  • Soubory cookie: IAI S.A: Soubor cookie: __IAI_AC2: ukládá se po dobu 45 dnů, soubor cookie Identifikátor sledování aktivity pro záznam historie zdrojů předobjednávek a zdroje, prostřednictvím kterého byla objednávka zadána podle atribučního modelu posledního kliknutí,
  • Soubory cookie Google Ads: uchovává se po dobu 14 dnů, soubor cookie ukládá informace o tom, zda již bylo zobrazeno vyskakovací okno "Google Shopping customer reviews", které žádá o povolení zaslat dotaz na objednávku,
  • Soubory cookie služby Google Analytics:
   • _ga_: ukládají se po dobu 730 dnů, používá je služba Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webových stránkách a o datu první a poslední návštěvy,
   • _ga: ukládá se po dobu 730 dní, soubor cookie ukládá jedinečný identifikátor, který se používá k vytváření statistických údajů o používání webových stránek návštěvníkem,
   • _gid: ukládá se po dobu 1 dne. V souboru cookie _gid se ukládá jedinečný identifikátor, který se používá k vytváření statistických údajů o používání webových stránek návštěvníkem,
   • _gat: se ukládá po dobu 1 dne a slouží k omezení rychlosti požadavků. Služba Analytics anonymizuje IP adresu,
   • _dc_gtm_UA-#: ukládá se po dobu 730 dní, soubor cookie používaný nástrojem Google Tag Manager k řízení načítání značky skriptu Google Analytics. Služba Analytics anonymizuje IP adresu,
   • FPLC: ukládá se po dobu 1200 minut, verze souboru cookie, který není určen pro HttpOnly, s názvem FPLC s hodnotou hash z hodnoty FPID,
   • _gat[_]: ukládá se po dobu 1 minuty, cookie se používá k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics implementována prostřednictvím nástroje Google Tag Manager, nazývá se tento soubor cookie _dc_gtm_,
   • _gat_gtag: ukládá se po dobu 1 minuty a slouží k analýze zvyklostí návštěvníků při prohlížení webu, toku návštěvníků, zdroje a dalších informací,
   • ___utma: ukládá se po dobu 730 dnů a slouží k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny Javascript a není přítomen žádný soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics,
   • _utmb: ukládá se po dobu 30 minut za účelem určení nových relací/návštěv. Soubor cookie je vytvořen, když je spuštěna knihovna Javascript a není přítomen žádný soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics,
   • __utmc: Soubor cookie se v souboru ga.js nepoužívá. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. V minulosti se tento soubor cookie používal společně se souborem cookie __utmb k určení, zda se uživatel nachází v nové relaci/návštěvě,
   • __utmz: ukládá se po dobu 180 dnů, cookie ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na vaše webové stránky. Soubor cookie se vytváří během spouštění knihovny Javascript a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics,
   • __utmv: ukládá se po dobu 730 dní, soubor cookie se používá k ukládání vlastních proměnných údajů na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se používal také pro zastaralou metodu _setVar. Soubor cookie je aktualizován při každém odeslání dat do služby Google Analytics,
   • AMP_TOKEN: Soubor cookie je uložen po dobu 365 dní a obsahuje token, který lze použít k získání ID klienta ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty indikují odhlášení, požadavek na let nebo chybu při načítání ID klienta ze služby AMP Client ID,
   • FPID: Soubor cookie je uložen po dobu 730 dní a ve výchozím nastavení se nazývá FPID (First Party Identifier). Hodnota uložená v FPID se používá k nastavení ID klienta v požadavku na servery Google,
   • _gaexp: je uložen po dobu 90 dnů a slouží k určení zařazení uživatele do experimentu a vypršení platnosti experimentů, kterých se uživatel účastnil,
   • _opt_awcid: ukládá se po dobu 1 dne, používá se pro kampaně, které jsou přiřazeny ID zákazníka Google Ads,
   • _opt_awmid: ukládá se po dobu 1 dne, používá se pro kampaně, které jsou přiřazeny ID kampaně Google Ads,
   • _opt_awgid: ukládá se po dobu 1 dne, používá se pro kampaně, které jsou přiřazeny ID skupiny Google Ads,
   • opt_awkid: ukládá se po dobu 1 dne, používá se pro kampaně, které jsou přiřazeny ID kritérií Google Ads,
   • _opt_utmc: ukládá se po dobu 1 dne, soubor cookie ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign,
   • _opt_expid: ukládá se po dobu 0,2 minuty, soubor cookie ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign,
   • Google Analytics Pixel: ukládá se po dobu 999 dní, sledovací Pixel měří návštěvy, kliknutí a další digitální chování. Díky tomu můžete přizpůsobit svou marketingovou strategii,
   • __utmli: ukládá se po dobu 60 dnů, soubor cookie je součástí funkce Enhanced Link Attribution, která (se snaží) při analýze stránek rozlišit kliknutí na odkazy vedoucí ke stejnému cíli. Obsahuje identifikátor (pokud existuje) kliknutého odkazu (nebo jeho nadřazeného odkazu), který se načte na další stránce, aby bylo možné v rámci analýzy stránky určit, kde na stránce se kliknutý odkaz nacházel.
  • Soubory cookie skupiny Kelkoo:
   • Kk_leadtag: Soubor cookie se ukládá po dobu 365 dní. Slouží k určení použité verze sledovacího nástroje,
   • kk_gcli: ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie slouží k měření účinnosti reklamních kampaní společnosti Kelkoo Group,
   • kelkooid: ukládá se po dobu 365 dní, soubor cookie slouží k měření účinnosti reklamních kampaní společnosti Kelkoo Group,
   • Kelkoo Sales Tracking Pixel: soubor cookie "Last Call Registered" (Poslední registrovaný hovor), který obsahuje seznam posledních hovorů přijatých vaším zařízením Kelkoo Sales Tracking Pixel se všemi zaslanými informacemi.
  • Soubory cookie Mapy Google: SID: Ukládají se po dobu 3650 dnů a obsahují digitálně podepsané a zašifrované záznamy o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení. Kombinace těchto souborů cookie (SID, HSID) umožňuje společnosti Google blokovat mnoho typů útoků, například pokusy o krádež obsahu formulářů odeslaných prostřednictvím služeb Google.

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

pixel