Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Pouze zákazník, který je také spotřebitelem, má k odstoupení od smlouvy 14 dní. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy skončí po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste věc obdrželi, nebo kdy třetí osoba, která není dopravcem, a kterou jste uvedli, věc održela.

Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte informovat Unitrailer sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin, e-mail: unitrailer@unitrailer.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).

Chcete-li dodržet termín pro odstoupení od smlouvy, postačí vám zaslat informace týkající se uplatnění vašeho práva odstoupit od smlouvy, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jsme od vás obdrželi , včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vybrané metody doručení jiné než nejlevnější způsob doručení, kterou vám nabízíme), a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme byli informováni o vašem  rozhodnutí uplatnit si právo na odstoupení od této smlouvy.

Platbu vrátíme za použití stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nežádali jinak. v žádném případě vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s tímto návratem. Můžeme odmítnout vrácení platby až do okamžiku navrácení věci nebo do doby,kdy nám bude poskytnut důkaz o vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Adresa návratu:
zašlete nám zboží na následující adresu:

Magazyn UNITRAILER
UNITRAILER SP. Z O.O
Budowlana 30
20-469 Lublin
POLSKA

 

Spotřebitel je povinen zboží okamžitě vrátit prodávajícímu, avšak nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od prodejní smlouvy. Aby bylo možné splnit termín, stačí vrátit zboží na adresu prodávajícího před uplynutím lhůty. Budete muset vrátit položky, které jsou předmětem smlouvy, od které jste odstoupili na vlastní náklady a riziko.

pixel