Přívěs nebo dodávka?

2024-05-06
Přívěs nebo dodávka?

Tato otázka možná mnohé z vás překvapí. V mnoha malých společnostech stojí majitelé před dilematem, zda do společnosti koupit přívěs nebo dodávku.

Většina malých podnikatelů, kteří jsou na začátku své podnikatelské cesty, musí počítat s náklady. Většinou se v domácnosti nachází auto, které lze využít i pro potřeby začínající firmy. Pokud potřebujeme stěhovat větší nebo těžší předměty jednou nebo dvakrát týdně, automobilový přívěs je dobré řešení. Osobní vůz s přívěsem dobře poslouží i tehdy, když chcete přepravit větší předmět a 5 osob. Podobné přepravní možnosti nabízejí pouze pick-upy nebo velké dodávky s dvojitou kabinou.

Volba mezi přívěsem a dodávkou může zahrnovat otázku, zda si koupit větší dodávku s CPH například 5,5 t, nebo k dodávce s celkovou hmotností 3,5 t přidat velký přívěs pro nákladní automobily s podobnou CPH. Hodně samozřejmě záleží na konkrétním případu.

Pokud společnost zaměstnává profesionálního řidiče, který má řidičské oprávnění skupiny C a je držitelem platného osvědčení o profesní kvalifikaci (kurz přepravy zboží - platí pouze pro skupiny řidičského oprávnění C1, C, C1+E, C+E), volba mezi přívěsem a dodávkou se zdá být předem daná.

Na druhou stranu se podle předpisů vyžaduje řidičský průkaz skupiny B pro silniční přepravu osobním automobilem do 3500 kg celkové hmotnosti. Nezáleží také na tom, zda je vozidlo registrováno jako osobní nebo nákladní. Řidič kategorie B je osvobozen od povinnosti absolvovat kurz pro přepravu zboží (periodické školení nebo kvalifikační kurz). Pokud řídíte soupravu vozidel, např: 3,5 t celkové hmotnosti s přívěsem o celkové hmotnosti 3,5 t, musíme mít řidičský průkaz skupiny B+E, lékařskou prohlídku a psychologické vyšetření. Řidič kategorie B+E je rovněž osvobozen od kurzu pro přepravu zboží.

Pokud si spočítáte všechny náklady, včetně případného kurzu B+E, nákupu a registrace přívěsu a mýtného, a použijete dodávku do 3,5 t, kterou již vlastníte, je volba mezi přívěsem a dodávkou zřejmá. Výhodnější bude koupit přívěs a jezdit se soupravou o CPH 7000 kg. Přepravíte více zboží při podobné spotřebě paliva a v závislosti na vašich potřebách můžete i ve městě využívat mnoha výhod dodávky do 3,5 T. Nesmí být těžší než vozidlo, které ji táhne (toto nařízení se nevztahuje na terénní vozidla s homologací N1G nebo M1G).

Je volba mezi přívěsem a dodávkou vždy snadná? Jistěže ne. Je však třeba mít na paměti, že přívěs je levnější na pořízení i provoz a v kombinaci s automobilem nabízí velké možnosti přepravy za rozumnou cenu.

pixel