Všestrannost multifunkčního zadního světla kombinovaného v přívěsu

2024-06-07
Všestrannost multifunkčního zadního světla kombinovaného v přívěsu

Vhodné osvětlení vozidel pohybujících se po veřejných komunikacích má obrovský vliv na bezpečnost. Výrobci, ale i uživatelé jsou povinni svůj přívěs řádně označit tak, aby byl viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu a splňoval řadu norem a předpisů stanovených Evropským parlamentem a Radou. Všestrannost multifunkční zadní svítilny kombinované v přívěsu za automobil znamená, že šetříme čas i peníze a náš přívěs je na silnici správně osvětlen a viditelný.

SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ PŘÍVĚSU

Začněme otázkou výběru správných lamp. Abychom náš přívěs řádně „vybavili“ osvětlením vyhovujícím předpisům, musí mít svítilny, které chceme používat, příslušné certifikáty a schválení. Použití svítilen neznámého původu, které nesplňují normy platné v Evropské unii, může vést k zabavení technického průkazu našeho vozidla.

Schválení pro kombinované žárovky zahrnují informace, jako jsou:

 • technický popis schválené svítilny,
 • číslo, kategorie a typ světelného zdroje,
 • napětí a jmenovitý výkon dané žárovky,
 • geometrické podmínky pro instalaci svítilny na naše vozidlo.

JAK ZKONTROLOVAT, ZDA JSOU ZAKOUPENÉ SVÍTIDLO V SOULADU S PŘEDPISY A MÁ SCHVÁLENÍ?

Pro ověření se stačí podívat na stínítko naší lampy, které by mělo mít číslo schválení začínající velkým písmenem „E“. Na fotografii uvidíte ukázku správně označené zadní sdružené svítilny Unitrailer. Pokud si i přes ověření stále nejsme jisti, zda předmět splňuje všechny náležitosti, můžeme také požadovat, aby prodávající poskytl příslušné doklady. Schvalovací číslo svítilny zobrazené na fotografii se nachází v její střední části, v horní části červeného trojúhelníku.

Všechna vozidla vyrobená a pohybující se v rámci EU musí splňovat řadu nařízení a nařízení obsažených ve směrnici EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/46/ES ze dne 5. září 2005. Tento dokument stanoví právní rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, součástí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Právním aktem, který se podrobně vztahuje k požadavkům na osvětlení v našich vozidlech, je však předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN). Pravda, tento dokument je poměrně obsáhlý, působí poněkud složitě a na první pohled spíše odrazuje, než vybízí, ale obsahuje veškeré informace o požadovaném a přípustném osvětlení přívěsů osobních automobilů.

Doporučujeme vám přečíst si výše uvedené dokumenty, protože poskytují podrobné informace o tom, jakými svítilnami by měl být náš přívěs vybaven. Stojí za to si to zapamatovat, protože přívěs je nerovnoměrný. Bez ohledu na délku, šířku, výšku a přípustnou celkovou hmotnost přívěsů pro ně vždy najdeme společného jmenovatele: zadní sdružené svítilny, které mají:

 • blinkry
 • osvětlení SPZ přívěsu
 • zadní obrysová světla
 • STOP světla
 • zadní mlhové světlo
 • (volitelně) couvací světlo
 • červené zadní reflexní trojúhelníky

Všechna výše uvedená světla musí být trvale namontována v přívěsu bez ohledu na jejich velikost a přípustnou celkovou hmotnost. Volitelné couvací světlo není nutné u přívěsů kategorie O1 s celkovou délkou nepřesahující 6 metrů.

ZADNÍ SVĚTLO NA PŘÍVĚS - SVĚTLO PRO SPECIÁLNÍ ÚKOLY

Automobilový přívěs – i ten nejmenší – vyžaduje instalaci sady světel a příslušného značení na vozovce. Jak jsme již zmínili v předchozím odstavci, pro správné osvětlení přívěsu existuje hned osm typů svítilen.

Kombinovaná zadní svítilna pro přívěsy kombinuje několik funkcí, díky nimž uživatel přívěsu šetří čas i peníze. Kombinovaná svítidla lze použít různými způsoby v závislosti na jejich účelu a rozsahu provozu. Například naše kombinované světlomety Unitrailer kombinují až šest funkcí:

 • obrysová světla
 • brzdová světla
 • protimlhová světla
 • STOP světla
 • lampy sloužící k osvětlení SPZ
 • blinkry
 • červený reflexní trojúhelník

Naše kombinovaná svítilna Unitrailer lze navíc použít také jako couvací světlo, ale musí být nejprve vybavena vhodnou žárovkou. Při nákupu kombinované svítilny je také vhodné zvážit počet kolíků pro připojení svítilny k elektrickému svazku přívěsu. Obvykle přívěsné svítilny jsou vybaveny pětikolíkovými zástrčkami, ale existují i ​​modely s např. 8 nebo 13 kolíky. V případě chyby při nákupu nezapomeňte svítilnu vyměnit nebo zakoupit vhodnou průchodku, která umožní bezproblémové připojení svítilny k elektrické soustavě přívěsu.

Příslušenství přívěsu zahrnuje také sdružené zadní svítilny, které mají méně funkcí. Aspöck se specializuje na výrobu multifunkčních zadních svítilen. Náš sortiment zahrnuje tři typy svítidel: Multipoint III, Multipoint IV a Multipoint V s rozmanitou sadou světel a kolíků. Zveme Vás k prohlédnutí naší nabídky zadních sdružených svítilen, kterou naleznete na této adrese: https://unitrailer.cz/cze_m_Osvetleni-a-kabely-475.html

pixel