Jízda s přívěsem ve městě - pravidla a techniky

2024-06-06
Jízda s přívěsem ve městě - pravidla a techniky

Automobilový přívěs je řešení, které řidiči stále častěji volí. To může být způsobeno tím, že může být používán po mnoho let a funguje dobře v mnoha situacích. Můžeme díky ní přepravovat nábytek, stavební zboží, suť a dokonce i sypké materiály. Zejména nyní, v období dovolených, může být jeho užitečnost ještě větší. Sbalit gril, zahradní nábytek, dokonce i ponton a doplňky na dovolenou je možné díky přívěsu za auto! Vše převezete na jeden zátah a ušetříte tak místo v autě. Připojení přívěsu se zdá být poměrně jednoduché, ale problém může nastat, když s ním cestujeme poprvé. V článku níže se to dozvíte jak řídit vozidlo s připojeným přívěsem, jak vypadá couvací manévr, jak správně naložit přívěs za auto a co nedělat za jízdy.

Jak jezdit s přívěsem po městě?

V první řadě pamatujte na to, že vozidlo s připojeným přívěsem zabírá na silnici více místa, což může být nepohodlí jak pro řidiče, tak pro ostatní účastníky silničního provozu. V takové situaci je nutné nastavit boční zrcátka k vozu, abyste měli co nejlepší přehled o dění za vozidlem a po jeho stranách. Za druhé, mějte na paměti manévr otáčení. Nezapomeňte se svým vozidlem zajíždět do zatáček šíře, umožní to přívěsu provést stejný manévr bez řezání zatáčky. Pokud plánujete odbočit vpravo, měli byste se držet levého okraje, abyste zajistili, že vozidlo i přívěs jsou v příslušném jízdním pruhu. To samé funguje při odbočování doleva – najeďte na krajní pravou hranu a začněte zatáčet. Za třetí, předjíždění, vlastně bychom mohli říci, že to je nejdůležitější otázka.Jak předjíždět jiné vozidlo s připojeným přívěsem? Pokud se rozhodnete předjíždět, ujistěte se, že máte dostatek času, abyste to udělali bezpečně. Pamatujte, že rychlost vozidla je snížena taženým přívěsem, takže proces předjíždění bude trvat déle.

Co dělat s tažným hákem při výjezdu do zahraničí?

Po dokončení manévru se zařaďte dále do pravého jízdního pruhu, než kdybyste řídili vozidlo sami. Můžete jít dolů příliš rychle připojit přívěs k jinému vozidlu. Dalším aspektem je pohyb soupravy vozidel v městském provozu. Jízda s přívěsem na nejvyšších úrovních provozu ve městě může být problematická, zvláště pokud se jedná o křižovatky. Pokud před sebou na křižovatce vidíte hodně aut, je nejlepší počkat, až bude více místa. Když se rozhodnete vjet do přeplněné křižovatky, nejste si jisti, zda váš přívěs neblokuje silnici někoho jiného a neblokuje plynulost provozu. Další problém je parkování vozidla s přívěsem. Úkol se zdá být mnohem jednodušší než zrušení, o kterém budeme psát později v článku. Parkovat lze na jakémkoliv povoleném místě. Nikdo nemůže hlásit taková vozidla nebo vydávat jízdenky, pokud je přívěs odstaven legálně, na místě k tomu určeném a pokud svými rozměry nebrání ostatním vozidlům v pohybu po parkovišti, manévrování nebo projíždění vaší jízdní soupravy.

Couvání s přívěsem za auto

Základní princip: trailer potřebuje více času(v závislosti na jeho velikosti), než se začne otáčet. Jak se na tento manévr připravit? Umístěte svou jízdní soupravu rovně tak, abyste měli za sebou poslední parkovací místo. To by mělo nějakým způsobem usnadnit couvání. Aby byl tento manévr bezpečnější, použijeme příklad. Představte si, že volantem vozidla jsou horní a spodní kola přívěsu. Stačí rozdělit volant na dvě části. Horní část volantu je zodpovědná za manévrování kol v přední části přívěsu a spodní část volantu ovlivňuje zadní kola přívěsu. Chcete-li couvat rovně, mírně uvolněte spojku a držte spodní část řídítek. Podívejte se do obou zrcátek, zda se do cíle vejdete.

Co když potřebujete zatáčet při jízdě vzad? Začněte se stejným vzorem jako při couvání rovně s jednou výjimkou. Pokud chceš přívěs zatáčel doleva, otočte volantem velmi jemně doprava. Po chvíli si v bočních zrcátkách všimnete, že se váš přívěs začne otáčet. Nezapomeňte se pohybovat opatrně, nepřidávejte plyn ani rychle neotáčejte volantem. Čím pomaleji, tím lépe. Každou protiotočku děláme v opačném směru, než se otáčíme. Pokud couváme doleva a přívěs jede příliš daleko, zatočíme mírně doprava. Mezi nebezpečí spojená s tímto manévrem patří především nadměrné rozbití přívěsu při couvání. Pokud k tomu dojde, jeďte s vozidlem přímo vpřed, dokud nebude přívěs opět přímo za vaším vozidlem, a zkuste to znovu. Čím více budete tyto typy manévrů provádět, tím rychleji se zdokonalíte.

Jak správně naložit auto přívěs?

V první řadě je zásadní rovnoměrné rozložení zboží na přívěsu. Nejlepší je uprostřed zabalte těžký náklad, protože tlak vyvíjený na střed nezatíží zadní ani přední část přívěsu. Co když byl na zadní část přívěsu umístěn těžký náklad? Může pak dojít k podélnému kývání, tj. příliš velký tlak na zadní kola by mohl způsobit mírné zvednutí přední části a způsobit vibrace celého vozidla. Pokud příliš nakládáme na přední část přívěsu, nadměrně zatěžujeme tažné zařízení. Jeho nadměrné používání zkracuje jeho životnost.Těžké zboží uprostřed, lehčí náklad na zadní a přední části přívěsu. Nezapomeňte nepřetěžovat přívěs za auto, protože to bude mít za následek nejen pokutu, ale může ohrozit vás i ostatní cestující. Více informací o tom, jak správně zabalit zavazadla, najdete v našem předchozím článku:Jak správně zabalit zavazadla.

Co byste neměli dělat při jízdě s přívěsem?

Nejdůležitější je nepřekračovat povolenou rychlost. Přívěs se totiž může oddělit a vážně ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Kombinace vozidel v zastavěných oblastech může podle předpisů jet vysokou rychlostí 50 km/h (po 23:00 při rychlosti 60 km/h). Pokud plánujete jet po dálnici, je povolená rychlost 80 km/h, jako v případě rychlostní silnice. Pokud je kopec, nikdy ho nesjíždějte na neutrál, vždy zařaďte rychlost a ujistěte se, že rychlost při sjíždění není příliš vysoká.Nepřetěžujte přívěs auta, protože to může mít za následek pokutu, a zkontrolujte všechny manévry přes boční zrcátka, aby nedošlo k poškození přívěsu nebo jiných osobních automobilů. Přejeme hodně štěstí a úspěchů každému začínajícímu i zkušenému řidiči!

pixel