Jak fungují bubnové brzdy?

2024-04-25
Jak fungují bubnové brzdy?

Brzdy jsou nezbytnou součástí vozu. Předpoklady pro konstrukci kotoučových a bubnových brzd jsou stejné, liší se však způsobem práce; v tomto případě způsob působení tlaku.

Systém bubnové brzdy je mechanické zařízení skládající se z brzdového bubnu a čelistí s obložením.

Uvnitř jsou dvě brzdové čelisti připevněný k nerotačnímu kotouči kola, zvanému brzdový kotouč, jehož pracovní plocha, tzn. brzdová obložení jsou umístěny hned vedle pracovní plochy bubnu. Bubnové brzdy jsou navíc vybaveny samonastavovacím seřizovačem brzdových čelistí, který upravuje vzdálenost mezi obložením a bubnem v závislosti na opotřebení obložení.

K čemu se používají a jak fungují brzdové čelisti?

Čelisti se třou o povrch bubnu, protože jsou tlačeny brzdovým pístem (expandérem nebo rozpěrkou), čímž vzniká brzdný moment. Pružina nebo pružinová soustava spojující čelisti zajišťuje, že se čelisti zasunou a zastaví brzdění.

Brzdové čelisti je typ brzdových prvků s integrovaným brzdovým obložením, používaný v bubnových brzdách. Vyrábějí se z kovu s příměsí azbestu, mědi nebo jiných materiálů odolných vůči vysokým teplotám. Jsou umístěny na vnitřní straně brzdového bubnu a účinně vytvářejí tření, a tím zpomalují nebo zastavují otáčení kola.

Při sešlápnutí brzdového pedálu se pružina nebo písty v brzdovém válci roztáhnou. To zase pomocí pístů tlačí na brzdové obložení, čímž vzniká třecí síla, která zpomaluje nebo zastavuje rotující buben.

Důležitou funkcí bubnové brzdy je ruční brzda. Ovládá se vnějším mechanismem, nejčastěji pákou aktivovanou zevnitř vozidla. Ve většině případů se ruční brzda aktivuje tlačítkem nebo páčkou na palubní desce. Funguje pouze na zadní nápravě vozu a vlastně blokuje vnitřní mechanismus, který aktivuje všechny brzdné funkce.

Výměna brzdových čelisti – kdy vyměnit brzdové čelisti?

K posouzení stavu brzd, musí být buben demontován. Budete totiž moci vidět, zda je třeba vyměnit některý z komponentů brzdového systému nebo ne. Je třeba poznamenat, že bubnové brzdy jsou odolné a vydrží ujet 50-100 000 km. Je to dáno především tím, že podíl zadních brzd při brzdění je relativně malý a na zastavení vozidla se podílejí brzdy na přední nápravě.

Některé znaky, které označují, kdy je nutné vyměnit vaše brzdové čelisti:

  • Z brzdového bubnu uniká kapalina
  • Nerovnoměrné opotřebení, což má za následek sníženou kvalitu brzdění
  • Skřípání a rušivé zvuky vycházející ze zadní nápravy vozidla
  • Špatná nouzová brzda
  • Brzdové obložení zcela opotřebované

Jsou některé znaky, které označují, kdy je nutné vyměnit vaše brzdové čelníky:

Výběr čelistí brzdového bubnu je poměrně jednoduchý. Široký výběr náhrad určuje jejich nízkou cenu. Kromě toho existují vozy s brzdovými bubny kompatibilními s modely jiných značek, což navíc zvýhodňuje vysokou nabídku a nízké ceny náhradních dílů pro bubnové brzdy.


Bubnové brzdy nejen pro auta

Všestrannost a specifická účinnost bubnových brzd umožňuje jejich široké použití. Jedním z nich jsou brzděné nápravy pro přívěsy, které jsou vybaveny účinným brzdovým systémem. U přívěsů je hlavním úkolem brzdové soustavy řízené brzdění přívěsu za jízdy a zablokování přívěsu při stojícím vozidle.

Brzdy přívěsu - brzděné nápravy a bubnové brzdy

Brzděné nápravy se používají hlavně pro těžké přívěsy s CPH větším než 750 kg. Vyplývá to nejen ze zákonných ustanovení a požadavků na schválení těžkých přívěsů v jednotlivých zemích, ale především z bezpečnostních důvodů. Aktivní brzdy na nápravě přívěsu zvyšují brzdný výkon a kontrolu nad taženým přívěsem za všech povětrnostních podmínek.

Výsledkem zvýšeného povědomí o bezpečnosti silničního provozu je rostoucí poptávka po lehkých přívěsech vybavených brzdovým systémem a bržděnými nápravami pro lehké přívěsy s CPH do 750 kg.

pixel