Jak správně zabezpečit náklad na přívěs?

2024-01-16
Jak správně zabezpečit náklad na přívěs?

Řádné zajištění nákladu na přívěsu je naší povinností a odpovědností vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Správné naložení nákladu na přívěs není obtížné, ale stojí za to znát příslušenství a nástroje pro zajištění nákladu, které nám s tímto úkolem pomohou. Ověřte si, co znamená zajištění nákladu v praxi, jak efektivně zajistit náklad pomocí upevňovacích pásů, krycích sítí a plachet a jaké formy upevnění jsou k dispozici. Zjistěte také, jak rozložit náklad na přívěsu a jaká nebezpečí hrozí při nevhodně zajištěném nákladu na přívěsu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU NA PŘÍVĚS

Příslušenství, které nám pomáhá naložit a zajistit náklad na přívěsu, je nesmírně důležité pro bezpečnou přepravu různých druhů zboží. Mezi nimi jsou nejdůležitější následující:

  • Suché zipy, jsou elastické pásky nebo pásky s vroubkovanými háčky a patentky. Používají se k rychlému a snadnému připevnění předmětů a nevyžadují specializované vybavení.
  • Upevňovací pásky, pásy nebo lana, které umožňují náklad vhodným způsobem stabilizovat a zajistit. Pásy jsou vyrobeny z odolného materiálu, který zajišťuje efektivní držení zboží při jízdě. Jsou odolnější a jsou vhodné pro zajištění těžších nákladů než suchý zip. Upevňovací pásy mají obvykle kovové svorky nebo přezky, které umožňují bezpečné připevnění nákladu k přívěsu.
  • Krycí sítě chrání náklad před vypadnutím nebo posunutím během přepravy. Tyto sítě jsou flexibilní a snadno se používají a zároveň poskytují solidní ochranu zboží. Díky nim se vyhnete poškození převážených věcí. Jsou perfektním řešením pro přepravu volných věcí jako jsou větve stromů, listí nebo pytle s pískem.
  • Plachty zajišťují náklad na přívěsu. Jsou užitečné zejména při přepravě větších předmětů, jako je nábytek nebo stavební zařízení. Plachta výrazně usnadňuje ochranu nákladu proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh nebo prach, a zabraňuje poškození při přepravě. Plachty jsou k dispozici v různých velikostech a barvách, což umožňuje jejich přizpůsobení konkrétním potřebám a požadavkům.

VHODNÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ PÁSY, KRYCÍMI SÍTĚMI A PLACHTAMI

Vhodné použití pásu a zajištění napínacího popruhu přes náklad je klíčovým krokem k zajištění nákladu na přívěsu. To je zvláště důležité, pokud zajišťujete vyčnívající náklad nebo pokud chcete zajistit těžké náklady a přepravovat větší náklady. Nejprve zvolte upínací popruhy odpovídající délky a nosnosti, které jsou přizpůsobeny typu nákladu, který přepravujete. Ujistěte se, že pásy jsou v dobrém stavu a bez viditelného poškození. Poté náklad rovnoměrně položte na přívěs aby nedošlo k nerovnováze. Vyberte dobré upevňovací body na přívěsu a na nákladu. Ujistěte se, že jsou bez koroze a poškození. Těžké náklady upevněte pomocí popruhů provlečením upevňovacího popruhu skrz náklad a přívěs. Nezapomeňte, že pruhy musí být rovnoměrně rozmístěny. Ujistěte se, že popruh není překroucený nebo zauzlovaný, protože to může ovlivnit účinnost popruhu. Napněte pás tak, aby zatížení bylo stabilní, ale nepřekračovalo maximální nosnost pásu. Před jízdou se ujistěte, že jsou bezpečnostní pásy stále řádně utaženy. Na dlouhých cestách pravidelně zastavujte a kontrolujte, zda jsou popruhy stále řádně utaženy a zajištěny. Nezapomeňte také označit vyčnívající náklad! Označení vyčnívajícího nákladu může někomu zachránit život.

Krycí sítě jsou dokonalou ochranou pro lehčí náklady nebo malé předměty, které mohou snadno vypadnout z přívěsu. Jsou k dispozici v různých velikostech a nosnostech, které je třeba volit v závislosti na nákladu, který převážíte. Před montáži je nutné rovnoměrně rozmístit předměty na přívěsu. Rozložení je při používání sítě nesmírně důležité. Natáhněte síť rovnoměrně na náklad. Ujistěte se, že pokrývá celou nákladovou oblast. K připevnění sítě k přívěsu použijte vhodné úchyty nebo háčky.

Můžete použít dostupné montážní body nebo použít speciální montážní držáky. Natáhněte síť tak, aby byla dostatečně těsná a bez volných úlomků. Je-li náklad obzvláště nestabilní nebo lehký, lze pro zajištění ještě větší stability použít přídavné upínací popruhy. Na dlouhých cestách pravidelně zastavujte, abyste se ujistili, že síť je stále na svém místě a řádně zajišťuje náklad.

Plachta umožňuje bezpečnou přepravu nákladu, který je vystaven povětrnostním vlivům. Správné zajištění přívěsu plachtou není nic složitého. Nejprve se musíte ujistit, že plachta je čistá a suchá. Poté náklad rovnoměrně položte na přívěs. Plachtu natáhněte přes náklad tak, aby jej zcela zakryla. Náklad by neměl přesahovat obrys přívěsu. K připevnění plachty k přívěsu nebo vozidlu použijte vhodné upevňovací prvky nebo držáky. Pokud je náklad obzvlášť nestabilní nebo hrozí, že se plachta za jízdy odtrhne, vyplatí se náklad dodatečně zajistit popruhy.

ROZLOŽENÍ NÁKLADU NA PŘÍVĚSU

Bezpečnost nákladu na přívěsu závisí nejen na zajištění nákladu, ale také na jeho rovnoměrném rozložení. Správné rozložení nákladu pomáhá udržovat stabilitu přívěsu a zabraňuje pohybu nákladu za jízdy. Uplatňujeme zásadu – největší váha dole. Těžké náklady musí být také umístěny blíže k osám kol, aby byla zachována rovnováha a aby se zabránilo nadměrnému zatížení jedné strany přívěsu. Lehčí předměty lze umístit na horní nebo zadní stranu nákladu, ale vždy pamatujte na udržení rovnováhy. Při rozkládání nákladu je třeba pamatovat i na jeho zajištění proti posunutí.

JAK ZABEZPEČIT LEHČÍ NÁKLADY?

Každý náklad, i ten nejmenší a nejlehčí, musí být zajištěn. Pokud máte na přívěsu lehký a choulostivý náklad, vyplatí se zvážit použití speciálních košů, zásobníků a kontejnerů. Koše lze připevnit k přívěsu pomocí háčků nebo popruhů a poskytují dodatečnou ochranu proti možnému poškození nákladu. Kontejnery jsou těsné a lze je na přívěsu zajistit upevňovacími popruhy. Díky nim nedojde při přepravě k poškození lehčích nákladů. Pro zajištění lehčích nákladů používejte také krycí sítě nebo elastické popruhy a při přepravě mnoha nákladů můžete použít plachtu.

Již víte, jakou ochranu má mít přívěs, jak má být náklad zajištěn a jak s nákladem bezpečně cestovat. Bez ohledu na to, co potřebujete, ať už je to síť nebo lano, vše najdete na našem webu.

pixel