Jak správně připevnit přepravní pás? Návod krok za krokem

2024-01-17
Jak správně připevnit přepravní pás? Návod krok za krokem

JAK SPRÁVNĚ PŘIPEVNIT PŘEPRAVNÍ PÁS? NÁVOD KROK ZA KROKEM

Přepravní pás je speciální příslušenství, které hraje klíčovou roli při přepravě nákladu. Pás slouží k zajištění nákladu na přívěsu během přepravy. Správná montáž a napnutí pásu chrání náklad před poškozením nebo umožňuje upevnění vozu na autopřepravníku. Pro jeho správné použití postupujte podle níže uvedených pokynů. Podívejte se také, jaké pásy použít a jak je správně upevnit.

Před použitím pásu stojí za to znát jeho strukturu.

 • Pás se skládá ze dvou částí: krátké části, známé také jako napínák, a dlouhé části, kterou tvoří pásek zakončený hákem. Kratší část se skládá z kusu upevňovacího řemene a napínacího prvku, který se skládá z páky, uvolňovací části a ráčny.
 • Mechanismus napínáku je srdcem pásu s pákou a západkou tvořenou klikou se zuby a uvolňovacím prvkem.

JAK NAMONTOVAT PŘEPRAVNÍ PÁŠ S NAPÍNÁKEM? NÁVOD KROK ZA KROKEM

1. Příprava pásu. Začněte kontrolou přepravního pásu, zda není poškozen. Pás by měl být v dobrém stavu, bez viditelných vad nebo známek opotřebení. Pokud plánujete připojit auto k přívěsu, naplánujte si, kam pásy umístíte. Optimální montážní body jsou obvykle umístěny na rámu vozidla.

2. Kontrola parametrů. Zkontrolujte také, zda má pás odpovídající parametry a splňuje bezpečnostní normy. To zahrnuje maximální povolené zatížení pásu. To je zásadní pro zajištění bezpečného upevnění nákladu.

3. Montáž pásu. Při montáži přepravních pásů dodržujte pokyny výrobce. Přetáhněte pás přes náklad a zahákněte háček krátké části k rámu nebo závěsu. Utáhněte pás na druhé straně tak, aby ležel rovnoměrně a nebyl překroucený. Připevněte háček krátké části pásu k rámu nebo očku.

4. Utahování pásu. Dopravní pás musí být dostatečně napnutý, aby účinně udržoval stabilitu nákladu. Vložte konec pásu zespodu do drážky napínacího bubnu (krátká část). Napínejte pás tak dlouho, dokud nedosáhnete odporu. Začněte navíjet popruh na buben a přidržujte jej rukou pod mechanismem. Zkontrolujte, zda napnutím řemene došlo k bezpečnému usazení. Je třeba vědět, že ovládání napínáku vyžaduje velkou sílu a přesnost. Při nasazování přepravního pásu s napínákem je často nutná asistence. Druhá osoba může držet delší část pásu, zajistit jeho správnou polohu a dohlédnout na to, aby se pás během napínání nikde neomotal.

5. Montáž pásu. Přezka má zásadní význam pro bezpečnou přepravu. Ujistěte se, že je přezka řádně upevněna a zajištěna. Tím se minimalizuje riziko náhodného uvolnění během přepravy.

UPEVNĚNÍ AUTOMOBILU NA AUTOPŘEPRAVNÍKU - JAK UPEVNIT PŘEPRAVNÍ POPRUHY?

Upevnění vozu na přepravníku je klíčovou fází, která vyžaduje přesnost a použití vhodných přepravních pásu. Doporučuje se připevnit přepravní pásy ke třem nebo čtyřem kolům, aby bylo vozidlo během přepravy co nejúčinněji znehybněno. Je důležité udržet vozidlo v pevné poloze, aby se předešlo nebezpečí během jízdy. Kromě toho je třeba zkontrolovat, zda jsou přezky pásů řádně uzavřeny. Pokud tomu tak není, může se vozidlo na přívěsu během jízdy náhle posunout nebo spadnout, což představuje vážné nebezpečí pro provoz. Stejně tak je důležité, aby použité pásy byly v bezvadném stavu.

Pamatujte si!

 • Ke zvedání nákladu nepoužívejte pásy! Pásy jsou určeny pouze k upevnění nákladu. Ke zvedání se používají vhodné popruhy.
 • Musíte používat pouze funkční zajišťovací prostředky. Poškozené popruhy nebo popruhy se zauzlenými uzly náklad účinně nezajistí.
 • Čitelnost štítku pásu je třeba pravidelně kontrolovat, protože nečitelný štítek může vést k nesprávnému odhadu pevnosti pásu.
 • Pásy se musí napínat ručně a nesmí se používat trubky nebo nástavce, které by mohly napínák poškodit.
 • Základním prostředkem ochrany proti poškození dopravníkových pásů jsou speciální pouzdra nebo kryty, které se nasazují na části pásu vystavené ostrým hranám nebo nerovnostem. K dispozici jsou také ochranné podložky a rohy, které se umísťují na hrany nákladu nebo na místa, kde se pásy mohou dostat do kontaktu s tvrdým povrchem.
 • Neumísťujte napínák na okraj nákladu, protože to může vést k nesprávnému upevnění.
 • Je důležité, aby pás nebyl zkroucený nebo přiskřípnutý, protože i napnutý pás může způsobit minimální pohyby, které mohou vést k poškození řemene.

Pochopení těchto pravidel a používání pásů v souladu s jejich určením a doporučeními výrobce zajistí bezpečnou přepravu menších i větších nákladů, jako je například automobil na přívěsu.

POVOLENÉ ZATÍŽENÍ PÁSU A DALŠÍ DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Evropská norma EN 12195-2 je souborem pokynů a norem, které upravují výrobu, zkoušení a používání upevňovacích popruhů používaných v dopravě. Norma přesně definuje řadu technických parametrů, jako je nosnost, pevnost v tahu, šířka, délka a další vlastnosti, které by měly pásy splňovat. Zde je několik klíčových prvků, na které je třeba si dát pozor.

 • Nosnost pásu. Štítek obvykle obsahuje informaci o nosnosti pásu. Toto je nejdůležitější hodnota a udává, jaké je povolené zatížení pásu. Pro vyšší pevnost jsou navrženy například transportní pásy pro autopřepravníky.
 • Délka pásu. Délka pásu by měla být přizpůsobena velikosti nákladu. Příliš krátký pás může bránit jeho účinnému zajištění, zatímco příliš dlouhý pás může způsobit nestabilitu připevnění.
 • Šířka pásu. Informace o šířce pásu je důležitá, zvláště když jsou pásy určeny pro různé typy zatížení. Vhodná šířka zajišťuje správné rozložení zátěže.
 • Informace o výrobci pásu. To je užitečná informace, protože renomované společnosti obvykle poskytují produkty vyšší kvality.
 • Návod k použití. V některých případech může štítek obsahovat pokyny k použití nebo odkazy na úplnou uživatelskou příručku. Je důležité, aby uživatelé mohli používat bezpečnostní pásy správně a bezpečně.
 • Označení shody. Štítek může potvrzovat shodu s normami nebo standardy. Pro transportní pásy je rozhodující evropská norma EN 12195-2.
 • Datum výroby. Informace o datu výroby řemene jsou důležité zejména v souvislosti s odolností materiálů.

Příklady parametrů a označení:

 • Nosnost - LC - přímé vedení/pás: 500/1000 daN (0,5/1,0 tuny).
 • Jmenovitá ruční síla - SHF: 10 daN.
 • Jmenovitá napínací síla - STF (napínák): 50 daN (maximální tlak zatížení na zem silou 50 kg).

JAK POVOLIT PŘEPRAVNÍ PÁS?

Důležité je nejen správně pás utáhnout, ale také povolit. Zde jsou tipy, jak uvolnit přepravní pás.

1. Uvolnění napínáku. Chcete-li pás uvolnit, začněte u ráčny. Vytáhněte jej směrem k rukojeti napínače a připravte se na proces uvolnění.

2. Otevření napínacího ramene. Po zatažení ráčny otevřete napínací rameno na 180 stupňů, čímž umožníte volné uvolnění napětí z popruhu.

3. Uvolnění napětí. Otevřením ramene se uvolní napětí na pásu, což umožní snadné a kontrolované uvolnění transportního pásu.

4. Uložení uvolněného pásu. Po uvolnění pásu je nutné volný pás uložit, aby nedošlo k náhodnému zachycení během přepravy.

Při povolování pásu je třeba být opatrný a celý proces kontrolovat, aby nedošlo k náhlému uvolnění napětí, které může být nebezpečné. Pravidelná kontrola stavu dopravníkových pásů, a to jak před vyjetím, tak během přepravy, pomáhá udržovat jejich účinnost a bezpečnost.

pixel